1
מתאריך  1/7/1987
עד תאריך  31/7/1987
רבעון  3-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4812
מזהה  48
העתקת קישור