1
מתאריך  1/6/1987
עד תאריך  30/6/1987
רבעון  2-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4976
מזהה  47
העתקת קישור