1
מתאריך  1/4/1987
עד תאריך  30/4/1987
רבעון  2-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4928
מזהה  45
העתקת קישור