1
מתאריך  1/2/1987
עד תאריך  28/2/1987
רבעון  1-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4714
מזהה  43
העתקת קישור