1
מתאריך  1/1/1987
עד תאריך  31/1/1987
רבעון  1-1987
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.457
מזהה  42
העתקת קישור