1
מתאריך  1/10/2003
עד תאריך  31/12/2003
רבעון  4-2003
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.4928
דמי שרות מועצת החלב  0.0383
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.5311
עלות הובלה מוכרת  0.0459
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.577
מזהה  4
העתקת קישור