1
מתאריך  1/8/1986
עד תאריך  31/8/1986
רבעון  3-1986
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.466
מזהה  37
העתקת קישור