1
מתאריך  1/4/1986
עד תאריך  30/4/1986
רבעון  2-1986
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4794
מזהה  33
העתקת קישור