1
מתאריך  1/7/2003
עד תאריך  30/9/2003
רבעון  3-2003
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.5108
דמי שרות מועצת החלב  0.0383
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.5491
עלות הובלה מוכרת  0.0459
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.595
מזהה  3
העתקת קישור