מתאריך  1/10/2014
עד תאריך  31/12/2014
רבעון  04-2014
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.149
דמי שרות מועצת החלב  0.039
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.188
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.188
מזהה  267
העתקת קישור