מתאריך  1/1/2014
עד תאריך  31/3/2014
רבעון  01-2014
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.0847
דמי שרות מועצת החלב  0.039
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1237
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1237
מזהה  264
העתקת קישור