מתאריך  1/10/2013
עד תאריך  31/12/2013
רבעון  04-2013
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.2107
דמי שרות מועצת החלב  0.0453
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.256
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.256
מזהה  263
העתקת קישור