מתאריך  1/4/2013
עד תאריך  30/6/2013
רבעון  02-2013
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.2491
דמי שרות מועצת החלב  0.0453
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.2944
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.2944
מזהה  261
העתקת קישור