מתאריך  1/1/2013
עד תאריך  31/3/2013
רבעון  01-2013
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.3188
דמי שרות מועצת החלב  0.0453
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.3641
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.3641
מזהה  260
העתקת קישור