1
מתאריך  1/9/1985
עד תאריך  30/9/1985
רבעון  3-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4551
מזהה  26
העתקת קישור