מתאריך  1/10/2012
עד תאריך  31/12/2012
רבעון  04-2012
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.2967
דמי שרות מועצת החלב  0.047
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.3437
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.3437
מזהה  259
העתקת קישור