מתאריך  1/1/2012
עד תאריך  31/3/2012
רבעון  01-2012
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.0955
דמי שרות מועצת החלב  0.047
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1425
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1425
מזהה  256
העתקת קישור