מתאריך  1/10/2011
עד תאריך  31/12/2011
רבעון  04-2011
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.1112
דמי שרות מועצת החלב  0.0471
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1583
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1583
מזהה  255
העתקת קישור