מתאריך  1/7/2011
עד תאריך  30/9/2011
רבעון  3-2011
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.1491
דמי שרות מועצת החלב  0.0471
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1962
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1962
מזהה  254
העתקת קישור