מתאריך  1/1/2011
עד תאריך  31/3/2011
רבעון  1-2011
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.0151
דמי שרות מועצת החלב  0.0471
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.0622
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.0622
מזהה  252
העתקת קישור