מתאריך  1/10/2010
עד תאריך  31/12/2010
רבעון  4-2010
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.8905
דמי שרות מועצת החלב  0.0609
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.9514
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.9514
מזהה  251
העתקת קישור