מתאריך  1/7/2010
עד תאריך  30/9/2010
רבעון  3-2010
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.8404
דמי שרות מועצת החלב  0.0609
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.9013
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.9013
מזהה  250
העתקת קישור