1
מתאריך  1/8/1985
עד תאריך  31/8/1985
רבעון  3-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4574
מזהה  25
העתקת קישור