מתאריך  1/7/2009
עד תאריך  30/9/2009
רבעון  3-2009
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.9561
דמי שרות מועצת החלב  0.0574
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.0135
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.0135
מזהה  246
העתקת קישור