מתאריך  1/1/2009
עד תאריך  31/3/2009
רבעון  1-2009
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.0561
דמי שרות מועצת החלב  0.0474
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1035
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1035
מזהה  243
העתקת קישור