מתאריך  1/10/2008
עד תאריך  31/12/2008
רבעון  4-2008
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.1151
דמי שרות מועצת החלב  0.0363
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1514
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1514
מזהה  242
העתקת קישור