מתאריך  1/7/2008
עד תאריך  30/9/2008
רבעון  3-2008
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.1275
דמי שרות מועצת החלב  0.0363
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.1638
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.1638
מזהה  241
העתקת קישור