מתאריך  1/4/2008
עד תאריך  30/6/2008
רבעון  2-2008
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  2.0847
דמי שרות מועצת החלב  0.0363
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  2.121
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  2.121
מזהה  240
העתקת קישור