1
מתאריך  1/7/1985
עד תאריך  31/7/1985
רבעון  3-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.4204
מזהה  24
העתקת קישור