מתאריך  1/4/2007
עד תאריך  30/6/2007
רבעון  2-2007
מחיר מטרה בשער המשק ללא דמי שירות  1.7039
דמי שרות מועצת החלב  0.0423
סה"כ מחיר מטרה בשער המשק  1.7462
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.7462
מזהה  236
העתקת קישור