1
מתאריך  1/9/2002
עד תאריך  30/9/2002
רבעון  3-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5668
מזהה  230
העתקת קישור