1
מתאריך  1/6/1985
עד תאריך  30/6/1985
רבעון  2-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.3617
מזהה  23
העתקת קישור