1
מתאריך  1/8/2002
עד תאריך  31/8/2002
רבעון  3-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5668
מזהה  229
העתקת קישור