1
מתאריך  1/7/2002
עד תאריך  31/7/2002
רבעון  3-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.5105
מזהה  228
העתקת קישור