1
מתאריך  1/6/2002
עד תאריך  30/6/2002
רבעון  2-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4788
מזהה  227
העתקת קישור