1
מתאריך  1/4/2002
עד תאריך  30/4/2002
רבעון  2-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4788
מזהה  225
העתקת קישור