1
מתאריך  1/3/2002
עד תאריך  31/3/2002
רבעון  1-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4624
מזהה  224
העתקת קישור