1
מתאריך  1/2/2002
עד תאריך  28/2/2002
רבעון  1-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4624
מזהה  223
העתקת קישור