1
מתאריך  1/1/2002
עד תאריך  31/1/2002
רבעון  1-2002
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4624
מזהה  222
העתקת קישור