1
מתאריך  1/12/2001
עד תאריך  31/12/2001
רבעון  4-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4411
מזהה  221
העתקת קישור