1
מתאריך  1/11/2001
עד תאריך  30/11/2001
רבעון  4-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4411
מזהה  220
העתקת קישור