1
מתאריך  1/5/1985
עד תאריך  31/5/1985
רבעון  2-1985
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  0.3168
מזהה  22
העתקת קישור