1
מתאריך  1/10/2001
עד תאריך  31/10/2001
רבעון  4-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4411
מזהה  219
העתקת קישור