1
מתאריך  1/9/2001
עד תאריך  30/9/2001
רבעון  3-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4554
מזהה  218
העתקת קישור