1
מתאריך  1/7/2001
עד תאריך  31/7/2001
רבעון  3-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.4554
מזהה  216
העתקת קישור