1
מתאריך  1/5/2001
עד תאריך  31/5/2001
רבעון  2-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.487
מזהה  214
העתקת קישור