1
מתאריך  1/4/2001
עד תאריך  30/4/2001
רבעון  2-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.487
מזהה  213
העתקת קישור