1
מתאריך  1/3/2001
עד תאריך  31/3/2001
רבעון  1-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.507
מזהה  212
העתקת קישור