1
מתאריך  1/2/2001
עד תאריך  28/2/2001
רבעון  1-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.507
מזהה  211
העתקת קישור