1
מתאריך  1/1/2001
עד תאריך  31/1/2001
רבעון  1-2001
סה"כ מחיר מטרה בשער המחלבה  1.507
מזהה  210
העתקת קישור